Menu Zavřeno

Najdi se skrze koučink

Koučink jde skutečně na hloubku, do nitra člověka, vede k objevení cesty k sobě samému.

Mnoho lidí v současné době prožívá určitou ztracenost ve svém životě, touží se zbavit deprese, strachu a úzkosti, které zabraňují žít naplno. Každý člověk hledá odpověď na možná někdy nevyslovenou otázku, jak být šťastný ve svém životě.  

Jednoduchá odpověď zní: „Najdi se!“ Jak a kde se najít, může pomoci právě koučink. Každý z nás ve svém životě zažíváme stresové situace. Připravit se na to, jak zvládat stresové situace umožňuje nástroj nazvaný pozice vnímání.

Koučování versus psychoterapie a mentoring

Koučování bývá často porovnáváno a zaměňováno s psychoterapii. S ní má styčné body, různé psychoterapeutické směry koučování významně ovlivnily. Zároveň jsou ovšem mezi psychoterapii a koučováním významné rozdíly, například psychoterapie se zaměřuje na léčbu a porozumění problému, naproti tomu koučink na dosahování cílů a konkrétní akci. Koučování se na rozdíl od psychoterapie zabývá výhradně budoucností. Minulost má své místo v koučování, když zmiňujeme, co se nám podařilo.

Koučink bývá rovněž zaměňován s mentoringem. Mentor ovšem předává vlastní teoretické i praktické zkušenosti s tématem, s nímž za ním přijdete a bude chtít, abyste daný úkol řešili stejným způsobem jako on. Kouč se ovšem zeptá, co a proč se chcete naučit. Pokud se chcete naučit hrát tenis, podá vám raketu a míček a nechá vás, ať zkusíte udeřit do míče. Bude vás povzbuzovat k tomu, abyste zkoušeli zahrát míček stále znovu a znovu. Skutečnost, že kouč neumí hrát tenis, se možná nedozvíte ani poté, až budete na výborné úrovni ovládat různé tenisové údery.

Můj příběh, zkušenost s koučinkem

Ve svém životě jsem měl mnoho vizí, plánů, ale nevěděl, jak je uskutečnit. Koučink mi umožňuje přijít si na to, co chci z plánů uskutečnit a jak toho konkrétně dosáhnout. Pomocí koučinku zjistím, zda je plán dost ambiciózní, zároveň uskutečnitelný, a jakými kroky se dostanu k cíli a v jakém časovém horizontu.